Alumni

Gennem årene har vi uddannet over 1.500 bestyrelsesmedlemmer i Danmark i at skabe større værdi inden for bestyrelsesarbejde. Vi befinder os i en konstant foranderlig verden, hvor nye trends og reguleringer konstant påvirker måden, bestyrelsesarbejde udføres på. Derfor omfavner vi begrebet 'livslang bestyrelseslæring'.

Vores alumni-netværk er skabt for at sikre, at deltagere, der har gennemført vores uddannelsesforløb, får mulighed for at deltage i et fællesskab af ligesindede. Dette netværk deler det samme bestyrelsessprog og arbejdsramme med det formål at udvikle sig som bestyrelsesmedlem og for at positionere sig i forhold til bestyrelsesrekrutteringer, som vi og vores samarbejdspartnere faciliterer.

Vores fokus er derfor at opdatere og styrke ens kompetencer og værktøjskasse som bestyrelsesmedlem. Dette opnås gennem fysiske møder, webinarer og en årlig bestyrelseskonference. Her vil der være dedikeret fokus på aktuelle emner og inspirerende indlægsholdere.

Ud over dette tilbyder vi også adgang til executive bestyrelsessparring med Board Education. Dette indebærer blandt andet målrettet arbejde med at skærpe din bestyrelsesprofil.

 

SE VORES ALUMNI-BROCHURE

LÆRING

Vores netværk bygger bro mellem det teoretiske og det praktiske med afsæt i problematikker gennem kombination af indspark fra oplægsholdere og faglig læring

SPARRING

Faglig sparring fra netværkets medlemmer og vores facilitatorer inspirerer til nye måder at angribe givne problemstillinger på gennem erfaringsudveksling

INSPIRATION

Vi har fokus på at give deltagerne adgang til ny viden, der inspirerer i en travl hverdag gennem dygtige indlægsholdere, engagerede facilitatorer og bestyrelseskonferencer

NETVÆRK

Netværket forbinder beslutningstagere og åbner op for specifikke muligheder for samarbejde og partnerskaber med henblik på at styrke hinandens kandidatur til fremtidigt bestyrelsesarbejde

Formål og udbytte

 • Etablering af et netværk af ligesindede med samme bestyrelsessprog og -ramme
 • Videreudvikling og styrkelse af individuel bestyrelsesprofil
 • Løbende opdatering af kompetencer og værktøjskasse via fysiske møder og webinarer
 • Executive bestyrelsessparring
 • Løbende nyhedsbreve med relevant fagligt indhold og åbne bestyrelsesopslag – herunder eksklusiv adgang til relevante bestyrelsesrekrutteringer, som opdragsgiver ikke ønsker at åbne offentligt
 • Facilitere og understøtte muligheden for bestyrelses- og advisory board-roller via strategiske samarbejdsaftaler, hvor vi tilstræber at præsentere relevante cases på alumni-møderne

Indhold og pris

 • En årlig bestyrelseskonference med relevante temaer og stærke indlægsholdere – afholdes som et heldagsarrangement
 • 3 årlige møder med relevante temaer og stærke indlægsholdere og fokus på netværksdannelse – afholdes som halvdagsarrangementer.
 • Det tilstræbes, at der til møderne præsenteres relevante cases for rekruttering til bestyrelser eller advisory boards
 • Kvartalsvise webinarer med relevante temaer
 • Adgang til Individuel Executive bestyrelsessparring med Board Education
 • Månedlige nyhedsbreve med relevante temaer og åbne bestyrelsesopslag
 • Pris 15.000 kr. pr. år ex. moms. 

 

FORRETNINGSBETINGELSER FOR ALUMNI

Tilmeld dig

Som tidligere deltager på vores bestyrelsesuddannelse kan du tilmelde dig vores alumni-netværk. 

 

Tilmeld dig Alumni netværket 

Årshjul

Detaljeret indhold

Cybersikkerhed og Geopolitiske Udfordringer

v/Lars Findsen, Jacob Kaarsbo og Rune F. Hansen - 5. marts

Direktions- og bestyrelsesmedlemmer har som aldrig før brug for forståelse af ændrede geopolitiske operationsvilkår på de globale markeder for at kunne håndtere de risici, der gør sig gældende for virksomheden og dens værdier - men også for at kunne se de muligheder, der åbenbarer sig i et volatilt trusselslandskab. Usikre markedsvilkår, forsyningskæder, cyberangreb mv. er risici, der skal håndteres, når danske virksomheder skal operere på globale markeder. Alle har afhængigheder. Alle er sårbare. Men risici kan identificeres og håndteres, hvis vi målrettet fokuserer på dem med den rigtige metode. Reguleringer fra særligt EU stiller stadigt stigende ansvarspådragende compliance-krav, hvis overholdelse forudsætter, at virksomheden kender og forstår det geopolitiske landskab.


Lær at navigere i det globale spil, hvor digitale trusler, statslige aktører og kriminelle organisationer smelter sammen. Indlæggene udruster dig med nøgleindsigter og strategier, der styrker dig i den funktion, du har i forhold til at håndtere din virksomheds udfordringer i den moderne digitale verden. Tag det næste skridt mod en mere sikker fremtid med dette indlæg, der fusionerer teori med praksis, så din virksomheds digitale integritet, fortrolighed, værdier og ultimativt overlevelse bliver endnu bedre beskyttet.


Indlægsholderne består af Lars Findsen, der er tidligere chef for både FE og PET, Jacob Kaarsbo, der er tidligere analysekvalitetschef for FE samt Rune F. Hansen, der er senior advisor og har mere end 20 åars erfring med ISO, CIS, NIST og IT-risikosstyring og beredskabsplanlægning.

Strategi i Den Digitale Tidsalder

v/Jesper Lok - 8. maj

Jesper Lok, der har haft en stor erhvervskarriere bl.a., i Maersk, Svitzer og DSB og efterfulgt af en stærk bestyrelseskarriere i bl.a. Dagrofa, Unicef Danmark, Vestergaard Company og RelyOnNutech samtidig med, at han er en af personerne bag Idonea, som han driver sammen med Jim Hagemann Snabe og Michael Trolle, vil blandt andet præsentere nye værktøjer og metoder til, hvordan succesfulde virksomheder kan udforme deres strategier i en foranderlig verden, hvor nye megatrends påvirker den måde, vi driver forretning på, hvordan de opbygger resiliens og bliver i stand til at ”genopfinde” sig selv i et evigt skiftende og turbulent miljø. Oplægget tager udgangspunkt i deres bestseller Reinvention from the Boardroom, hvor Jesper vil dele en række praktiske erfaringer, der kan give inspiration til, hvordan man kan italesætte og drive strategien fra en bestyrelsesvinkel.

Bestyrelseskonferencen – ‘Ledelse i Turbulente Tider’ 

v/Board Education - 11. september

Vi sætter fokus på ledelse, og hvordan ledelsesbehovet har ændret sig i løbet af de sidste 3-4 år, hvor vi har været igennem en Corona-edipemi og krig i Europa. Som topledere skal vi forholde os til dette og øvrige megatrends som eksempelvis klima og bæredygtighed, skift i sundhedsudfordringer, disruptive teknologier og glokalisering. Vi har inviteret en række stærke ledere, der vil debattere, hvordan deres hverdag er ændret og hvilke elementer, der fylder mest på ledelsesagendaen hos dem nu og i fremtiden. Vi har inviteret en række stærke personligheder indenfor ejerledelse, offentlig ledelse og bestyrelsesledelse

Hvordan bliver man klar til en porteføljekarriere?

v/Pia Aarestrup og Maria Hjorth - 24. november

Er en porteføljekarriere noget for dig? Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du selv sætter retningen og udfylder hullerne med det, der giver mening for dig, som er mere fleksibelt, men stadig er et fagligt stimulerende og udfordrende arbejdsliv. Så er en porteføljekarriere måske noget for dig. Mød forfatterne bag bestsellerbogen MUVE, Maria Hjorth og Pia Aarestrup. MUVE handler om, hvordan du kan designe din karriere som en portefølje af jobs i stedet for at have en traditionel karriere med én arbejdsgiver og ét arbejde ad gangen. En porteføljekarriere giver dig mulighed for et arbejdsliv, der i større grad er i harmoni med den måde, du gerne vil leve og arbejde på. Det kan for eksempel være kombinationer af rådgivning, bestyrelsesarbejde, interim ledelse, undervisning, startups, foredrag og frivilligt arbejde. Du får indblik i den proces, der venter, når fast løn, frokostordning og firmapension erstattes med frihed og fleksibilitet