Udtalelser

Hør tidligere kursister
fortælle om deres oplevelser

Referencer

Kurserne gav mig en god og praktisk forberedelse til at påtage mig rollen som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesleder med fokus på de menneskelige elementer og forandringsledelse. BOARD EDUCATION inkluderer gode koncepter og
modeller med fokus på at omsætte dem til brugbare værktøjer

 

Henrik Kim Nielsen

Vice president Novo Nordisk

Der var virkelig meget erfaring og viden i lokalet, da jeg deltog i de to uddannelsesforløb hos Board Education. Jeg vil derfor først og fremmest fremhæve det netværk, der følger med uddannelserne. Jeg tror desuden, at den god struktur i disse uddannelser er med til at sikre, at al den viden og erfaring kommer i brug og deles igennem de praktiske øvelser. Uddannelserne bidrog for mig ikke kun til at øge min faglige forståelse for bestyrelsens arbejde. Jeg fik også en praktisk afprøvning af forskellige bestyrelsessituationer, som giver mig en større sikkerhed i min bestyrelsesprofil. 

Dorte Carlsson

CCO jurainfo.dk

Jeg har deltaget på STRATEGIC BOARD ROOM og CHAIRPERSON hos Board Education og har i den forbindelse udviklet mine redskaber til at øge værdiskabelsen af mit bestyrelsesarbejde. Jeg vil fremhæve uddannelsernes fokus på den individuelle bestyrelsesprofil, hvor der sættes fokus på, hvordan man som individ og team skaber størst værdi. 

Kristian Jensen

Fhv. Finans-, Udenrigs- og Skatteminister

Via uddannelsen hos Board Education får man et godt indblik i, hvordan en professionel bestyrelse kan og bør arbejde, ligesom man tilegner sig en række gode værktøjer, som man kan bruge i sit daglige bestyrelsesarbejde. Det gode ved Board Education er, at man ikke kun får viden om, hvilke forpligtelser en bestyrelse har i forhold til lovgivningen, men også får god viden om, hvordan en bestyrelse kan bidrage til et selskabs vækst og udvikling. Og samtidigt udvikler man sit bestyrelsesnetværk. 

Ole Sohn

Fhv. Erhvervs- og Vækstminister

Jeg har deltaget på STRATEGIC BOARD ROOM og CHAIRPERSON hos Board Education og har i den forbindelse fået mere struktur på mit ledelsesarbejde og udvidet mit netværk med andre bestyrelsesmedlemmer. På uddannelsen oplevede jeg en kombination af relevant teoretisk/fagligt input og praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde, hvilket har givet mig en værktøjskasse, der har styrket mit bestyrelsesarbejde. 

Søren Mattesen

CEO Sashimi Royal

Vi har senest haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Board Education ifm rekruttering af to nye bestyrelsesmedlemmer. Hele forløbet, fra initiel briefing til detaljering af kompetenceprofil over pre-screening af kandidater til afsluttende samtaler, forløb over al forventning i en for alle travl hverdag. Peter Agergaards dedikation, proaktivitet og sans for detaljer bidrog til et meget succesfuldt rekrutteringsforløb, som den samlede bestyrelse kvitterede for ifm. godkendelse af de to nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Jakob Grane

Board Member ROYAL STAGE

Jeg kan klart anbefale Board Educations bestyrelsesuddannelse, da den giver en grundig indsigt i de vigtige arbejdsområder og nogle konkrete værktøjer til brug i mit daglige bestyrelsesarbejde. Det er dygtige og kompetente undervisere. Derudover lærte jeg virkelig meget af de øvrige deltagere, som nu også er blevet en del af mit netværk. Jeg har fået respekt for, hvor stort et arbejde det er at være et dueligt og kompetent bestyrelsesmedlem.

Bjarne Foldager

Senior Vice President MAN Energy Solutions

Uddannelsen har givet mig et opdateret og detaljeret kendskab til de forpligtelser der knytter sig til at sidde i en bestyrelse. Modulerne er tilrettelagt, så de faglige stof bliver belyst med praktiske eksempler, gruppeopgaver og masser af gode og relevante dilemmadiskussioner indenfor hvert emneområde. Alt sammen gennemført af professionelle undervisere og et spændende deltager-hold med stor diversitet, hvilket gør, at man også efter eksamensdagen får et spændende nyt bestyrelsesnetværk.

Dorte Zacho

CEO, SMV 360

Uddannelsen har helt klart styrket mit teoretiske fundament for bestyrelsesarbejdet og har givet mig en række ”knager” jeg kan hænge ting op på. Samtidigt har den givet en lang række konkrete værktøjer, som jeg kan bruge i mit fremtidige bestyrelsesarbejde. Måske vigtigst af alt har uddannelsen hjulpet mig med at stille skarpt på hvem jeg er som bestyrelsesmedlem og hvad jeg bringer til bordet i en bestyrelse.

Lars Rasmussen

Tidligere områdedirektør i SDC

Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan vi arbejder med vores egen bestyrelse, og har kunnet bruge uddannelsen aktivt i forhold til at optimere arbejdet. Vi har fået vendt arbejdet til at handle mest om forretningsudvikling og bruger aktivt arbejdsredskaberne, som der er tilvejebragt under kurset. Jeg vil i øvrigt anbefale alle at have mindst ét medlem af bestyrelsen, der har en teoretisk baggrund indenfor bestyrelsesarbejde.

Sandra Marquardsen

CEO, DiningSix