Chairperson

Uddannelsen sigter mod at forstå, træne og arbejde med bestyrelsesledelse.

Herunder hvordan du anvender din personlighed, dine ressourcer og dit ledelsesmæssige beredskab til at sikre, at bestyrelsen kan arbejde sammen og skabe forretningsmæssige resultater.

CHAIRPERSON - en bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesledere

CHAIRPERSON er en bestyrelsesuddannelse, der udvikler dig som bestyrelsesleder. Udgangspunktet er erkendelsen af, at bestyrelsesarbejde er et arbejde med mennesker og dermed ledelsesarbejde. 

Flere tusinde virksomheder har bestyrelsesmedlemmer, som har gennemført en bestyrelsesuddannelse eller modtaget personlig bestyrelsestræning hos os.

Her er de blevet uddannet i nye arbejdsformer og metoder, som aktivt fokuserer på at skabe værdi for virksomheder og organisationer i alle brancher. 

Programmets opbygning

Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Mellem modulerne vil du arbejde med udviklingen af din personlige bestyrelseslederhåndbog. Denne håndbog udgør uddannelsens skriftlige eksamen. Alle eksaminer bliver evaluereret af en ekstern censor både på den mundtlig og skriftlige eksamen.

Programmets opbygning er illustreret i nedenstående model.Datoer for uddannelser 2024

 

Chairperson 35

Moduler Dato
Modul 1 3. & 4. september 2024
Modul 2 9. & 10. oktober 2024
Modul 3 12. & 13. november 2024
Eksamen  12. december 2024

 

BESTIL MATERIALE OG LÆS MERE

Tilmeld dig

Bestil din bestyrelsesuddannelse nu og kom med på Danmarks eneste bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesledere.

Du vil gennem hele uddannelsesforløbet tilegne dig en række arbejdsredskaber, som du kan bruge i dit fremadrettede bestyrelsesarbejde. Du vil stifte bekendtskab med arbejdsmodellen BOARD GROUND ZERO™ – ligesom du kommer til at få et helt nyt indblik i, hvad det vil sige at være og arbejde som bestyrelsesleder.

 

Tilmeld

Målgruppe

CHAIRPERSON er relevant for dig, som ønsker at udvikle dit ledelsesberedskab yderligere og dermed øge din evne til at lede en bestyrelse.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesledere. Samt til dig, som har erfaret de udfordringer, der kan være i at få bestyrelsen til at fungere som et team og arbejde mod samme mål.

Du vil blive trænet i, hvordan du som bestyrelsesleder kan formidle konkrete bestyrelsesopgaver og sikre dig, at den øvrige bestyrelse arbejder mod samme mål. Du lærer, hvordan du får den optimale performance ud af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og hvordan du kan booste deres ressourcer fra mødedeltager til aktivt bestyrelsesmedlem.

Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelsesorienteret bestyrelsesarbejde. Metoder, som vil give dig handlekraft og mod til at udvikle din bestyrelse.

 

En bestyrelsesuddannelse med effekt og identitet

CHAIRPERSON tager udgangspunkt i vores samarbejde med førende forskere inden for bestyrelsesarbejde og flere af landets bedste praktikere i bestyrelsesledelse.

Derfor ved vi, hvad der har effekt på din hverdag som bestyrelsesleder. At kunne mestre arbejdet som bestyrelsesleder og få skriftlig dokumentation på din duelighed vil medvirke til, at du kan skabe dig et brand som bestyrelsesleder.

 

Fordele

  • Du vil blive i stand til at arbejde effektivt i bestyrelsen og skabe bedre resultater for virksomheden
  • Du vil få dokumentation på dine unikke kompetencer i forhold til bestyrelsesmarkedet
  • Du vil få udvidet dit netværk med kvalificerede bestyrelsesledere og bestyrelsesmedlemmer
  • Du vil blive afklaret om dine ressourcer til at lede en bestyrelse og til at stå i spidsen for bestyrelsesarbejde med fokus

Metode og modeller

Bestyrelsesledelse stiller andre krav til arbejdsformer, ledelse og anvendelse af personlige ressourcer end andre typer ledelsesarbejde.

Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde. Herunder hvordan du som bestyrelsesleder kan arbejde med BOARD GROUND ZERO-modellen og skabe dokumenterede resultater.

Virtuelle bestyrelser

Ved CHAIRPERSON bruges virtuelle bestyrelser. Et læringsfremmende miljø til at øve nye metoder og værktøjer.

Her kan du modtage feedback fra instruktører og andre bestyrelsesgrupper og interagere med erfarne bestyrelsesledere.

Flere bestyrelsesjobs gennem en relevant bestyrelsesuddannelse

Størstedelen af deltagerne på CHAIRPERSON søger at styrke deres nuværende bestyrelsesportefølje enten med nye bestyrelsesopgaver eller ved at skabe mere værdi i den nuværende bestyrelseslederpost.

Med en eksamen i CHAIRPERSON kan du ligeledes også opnå en BESTYRELSESLEDERLICENS og få yderligere dokumentation på dine evner som bestyrelsesleder.

 

Information og priser

Priser:

CHAIRPERSON koster DKK. 68.500,00 ex. moms.
Som medlem af Djøf får du 10% rabat 

Betales ved tilmelding.

 

Information:

Sted: Comwell Middelfart
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Deltager afholder selv udgifter på overnatning samt fællesmiddag på førstedagen af hvert modul.