Masterclass Cybersikkerhed og Geopolitik

I en stadig mere digitaliseret verden står bestyrelsesmedlemmer over for en afgørende udfordring: at sikre organisationens bæredygtighed og ledelsesmæssige integritet i en kompleks sammenhæng af cybersikkerhed og geopolitik. Med stadig hyppigere og sofistikerede cyberangreb, der rammer virksomheder globalt, er det afgørende, at bestyrelsesmedlemmer forstår den voksende trussel, det udgør, og aktivt deltager i beslutninger vedrørende cybersikkerhed.

Ledelsesansvaret for cybersikkerhed er ikke blot en teknisk udfordring, men en strategisk nødvendighed. Med eksempler som cyberangreb på danske institutioner og virksomheder, der har haft betydelige konsekvenser, bliver det tydeligt, at bestyrelsesmedlemmer spiller en afgørende rolle i at beskytte organisationen mod disse trusler. Dette skærpede fokus på cybersikkerhed og geopolitik understreger vigtigheden af en proaktiv tilgang, der ikke blot adresserer truslerne, men også forstår de bredere implikationer for ledelsesmæssigt ansvar og forretningens langsigtede levedygtighed.

 

SE MASTERCLASS-BROCHURE

Strategisk nødvendighed

Ledelsesansvaret for cybersikkerhed ikke blot er en kollektiv opgave, men også en individuel. Personligt ledelsesansvar for cybersikkerhed indebærer ikke kun beslutningstagning på organisatorisk niveau, men også en forståelse af, at manglende efterlevelse kan have juridiske konsekvenser. Med strafbelagte regler som NIS2 og GDPR i tankerne er det essentielt, at bestyrelsesmedlemmer erkender den personlige dimension af deres ansvar og aktivt stræber efter at opretholde organisationens sikkerhed på alle niveauer.

Sammen med førende eksperter indenfor forskellige discipliner af cybersikkerhed og geopolitik stiller vi skarpt på, hvordan man som virksomhed skal forholde sig til de trusler og muligheder, der opstår på baggrund af en mere reguleret hverdag og usikker verdensorden.

Datoer for Masterclass 2024

 

12. juni 2024

2. oktober 2024

 

BESTIL MATERIALE OG LÆS MERE

Tilmeld dig

 Tilmeld dig Cybersecurity Masterclass hos Board Education og få indsigt i nøgleaspekter af cybersikkerhed. Udvikl strategier til at beskytte din virksomhed mod digitale trusler, lær af eksperter inden for it-sikkerhed og styrk din evne til at lede i en stadigt mere kompleks digital verden. Tilmeld dig for at ruste din organisation mod cyberangreb. 

 

Tilmeld Cyber Masterclass

Målgruppe

Målgruppen for masterclassen er ejerledere, bestyrelsesmedlemmer, advokater, revisorer, CIO’s, direktører mv., der ønsker at opnå en større indsigt indenfor cybersikkerhed og geopolitik og få redskaber til at implementere konkrete initiativer i egen organisation for at imødegå det stigende trusselsbillede.

 

Praktisk information

Dato:             12. juni 2024 (Århus)                    

                      2. oktober 2024 (København)

Tid:                9.00-17.00

Masterclassen koster DKK 5.995 ex. moms (normalpris kr. 7.500)

Betales ved tilmelding.