Gå tilbage

I kan lige så godt tage det til jer: Fokus på grøn omstilling, sociale forhold og ledelsesstil er kommet for at blive

”Fokus på grøn omstilling, sociale forhold og ledelsesstil er kommet for at blive.”

Sådan lyder budskabet fra Peter Agergaard og Kenneth Mikkelsen, der i denne udgave af Århus Stiftstidende har samlet syv gode grunde til, at virksomheder skal se ESG-rapportering som en fordel i deres forretningsstrategi fremfor en byrde.

 

DEBAT: Det er ikke mærkeligt, hvis mange virksomheder i denne tid er bekymrede ved tanken om fremover at skulle omstille sig til de nye regler for bæredygtighedsrapportering, som er et led i EU's klimaplan, der skal sikre et klimaneutralt Europa i 2050.

Kort fortalt skal virksomhederne opgøre, hvordan de påvirker omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker virksomhederne, og med tiden altså afrapportere om deres bæredygtighed på samme måde som finansielle årsrapporter. Afrapporteringen gælder for alt fra klimapåvirkning, forurening, biodiversitet, arbejdsforhold, diversitet og antikorruption og omfatter i første omgang de største virksomheder.

Ifølge Erhvervsstyrelsen koster det i første omgang virksomhederne 10,8 milliarder kroner at omstille sig til de nye regler og efterfølgende 7,5 milliarder kroner om året til it-systemer, medarbejdere og revisorer (heri er ikke medregnet de virksomheder, som ikke rammes direkte af reglerne, men som underleverandører alligevel bliver omfattet af).

Kritikerne tæller blandt andre Dansk Erhverv og SMV Danmark, som har ret i, at rapporteringen ikke i sig selv sikrer den grønne omstilling, men det er netop forudsætningen for denne. Derfor er det også vigtigt at pointere, hvad rapporteringen kan bidrage med, og hvilken værdi den skaber.

Det har vi nogle konkrete bud på:

- ESG (Environment Social Governance - miljø og klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd, red.) er og bliver en stigende tendens, og den forudseende virksomhed vil derfor kunne bruge det som et konkurrenceparameter at være på forkant med denne tendens og ikke mindst at kunne levere til større virksomheder, der foretrækker underleverandører, der uden problemer kan indgå i værdikæden.

- Investorer og andre har også en interesse i at vide, hvordan virksomheder klarer sig på ESG-området, og for eksempel kræver Danmarks største pensionsselskab, ATP, at alle porteføljeselskaber skal levere CO2-data for hele værdikæden i 2025, hvis de fortsat vil have pensionsselskabet med i investorkredsen.

- ESG-rapporteringen giver den enkelte virksomhed mulighed for med større troværdighed at kunne fremhæve sine positive historier uden frygt for at blive anklaget for greenwashing (at fremhæve sig selv som mere grøn, end man reelt er, red.). En veldokumenteret ESG-rapport kan være med til at gøre ESG- og bæredygtighedsforhold mere håndgribelige ved at fortælle om virksomhedens indsats ved hjælp af både kvalitative og kvantitative oplysninger.

- Samtidig giver rapporteringen virksomheden en mulighed for at få styr på sine data, så der ikke bruges penge på noget, som alligevel ikke virker. Mange virksomheder har gavn af at bruge ESG som et af flere beslutningsparametre, når de træffer beslutninger om strategiske indsatser for at tilpasse produkter, ydelser, arbejdsplads og værdikæde til en mere bæredygtig fremtid.

- Virksomhedens fokus på ESG er blevet et vigtigt element i at kunne tiltrække og tilknytte de rigtige medarbejdere og er helt essentiel i forhold til at vinde megatrenden "kampen om talent". Vi ser tydeligt, at ikke mindst den yngre generation er meget kritisk i sit valg af arbejdsplads.

- Det giver mulighed for at identificere virksomhedens unikke bidrag til denne grønne omstilling – og hvilken rolle den ønsker at spille i denne.

- Endelig giver ESG-rapporteringen mulighed for at tydeliggøre og kommunikere virksomhedens rolle til omverdenen og eksplicit tage stilling til dens samfundsansvar.

Én ting står under alle omstændigheder klart: Fokus på grøn omstilling, sociale forhold og ledelsesstil er kommet for at blive, og virksomhederne bliver derfor nødt til at omfavne ESG-rapporteringen konstruktivt i deres forretningsstrategi.