Gå tilbage

“Investe­ringer i sociale forhold er mere end en god gerning – det skaber værdi”

I denne udgave af Børsen retter Peter Agergaard og Kenneth Mikkelsen opmærksomheden hen på, at virksomheder i langt højere grad bør prioritere S’et i ESG for at opnå en konkurrencemæssig fordel og langvarig succes.

Virksomheder skaber konkurrencemæssig fordel ved at have et skarpt fokus på den sociale dimension af esg. Det er nemlig ikke blot et spørgsmål om moral og etik, men også en strategisk forretningsbeslutning med potentiale til at skabe bæredygtig vækst – økonomisk såvel som socialt.

Fokus på det sociale kan nemlig forbedre virksomhedens omdømme og styrke employer branding, hvilket er afgørende for at tiltrække og tilknytte talentfulde medarbejdere. Et eksempel herpå er Give Steel, som har investeret socialt ved at ansætte medarbejdere på kanten af samfundet.

“Glade og motiverede medarbejdere er ofte mere produktive og kreative, hvilket kan bidrage til øget indtjening og konkurrenceevne"

En virksomheds omdømme som ansvarlig og socialt engageret arbejdsplads kan være afgørende i en tid, hvor medarbejdere søger meningsfulde og ansvarlige jobmuligheder. Vi ser særligt generation Z forholde sig kritisk til virksomheders bæredygtighedsstrategi, herunder bl.a. sociale forhold, i valg af arbejdsplads.

Samtidigt fører medarbejderengagement og -tilfredshed ikke kun til en positiv arbejdskultur, men kan også have direkte indvirkning på virksomhedens finansielle resultater. Glade og motiverede medarbejdere er ofte mere produktive og kreative, hvilket kan bidrage til øget indtjening og konkurrenceevne.

Risikostyring er desuden en væsentlig faktor. Ignorerer man sociale risici kan det føre til retssager, operationelle forstyrrelser og tab af omdømme, som vi så i tilfældet med Chr. Hansen. Især af hensyn til den kommende mangel på arbejdskraft i produktionssektoren bliver dette aspekt vigtigere for danske virksomheder.

Yderligere kan fokus på sociale forhold tiltrække investeringer. Virksomheder, der demonstrerer et engagement i sociale spørgsmål, kan appellere til et stadigt voksende segment af investorer, der ønsker at placere deres penge ansvarligt.

Den tredobbelte bundlinje handler netop om, at virksomheder skal handle bæredygtigt i økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, så det er afgørende for virksomheder også at investere socialt. Det er nemlig en investering i virksomhedens fremtid og i samfundet som helhed.