Gå tilbage

Nye EU-regler gælder for de store – og det kommer alle de små til at mærke

Peter har skrevet et debatindlæg i Finans om EU’s nye krav til virksomheders bæredygtighedsregnskaber. Krav, som i sidste ende også vil påvirke SMV’er. Læs hans råd om, hvordan man kan arbejde med og bruge disse krav som en konkurrencefordel i virksomheder LÆS MERE HER

 

Små virksomheder kan godt forberede på at skulle aflevere et regnskab for bæredygtighed. De største selskaber skal levere det, og de vil kræve det samme af leverandører. Så tænk offensivt og brug det som en konkurrencefordel.

 

Om under to måneder kommer de endelige krav fra EU til virksomheders bæredygtighedsregnskaber – dem, der tager højde for klima, miljøpåvirkning og samfundsageren. Og det gælder om at høre godt efter for danske virksomheder, selvom man i første omgang ikke falder ind under reglerne. For kravene kommer til at sprede sig som ringe i vandet, og hvis der ikke er en offensiv tankegang rundt om i virksomhederne, kan det komme til at koste på den lange bane. 

 

Kort fortalt handler reglerne om, at alle større virksomheder i EU skal offentliggøre deres ESG-regnskab. ESG dækker over miljø/klima, social og governance – bæredygtighed med et andet ord. Det er ikke længere nok med skåltaler og forblommede vendinger, der vanskeligt kan holdes op på noget.

 

Derfor bør bestyrelser og ejerledere allerede nu bruge den nødvendige tid på at planlægge, hvordan man får opfyldt kravene. Godt nok kender vi ikke alle krav endnu, men det er muligt at lægge en strategi, der som minimum definerer, hvilke overordnede ønsker, man har. Det kan være reduktion af CO2-udledning, stræbe efter en mere cirkulær økonomi eller tage udgangspunkt i FN’s verdensmål. Det er en mulighed for at efterleve krav fra store virksomheder, forbedre interne processer og distancere sig fra konkurrenter. 

 

Det bliver kun vigtigere i fremtiden, så det er nu, beslutningerne skal træffes!