Gå tilbage

Nyhedsbrev – Rekruttering til en professionel bestyrelse

I den seneste Board Partner-rapport Bestyrelsesrapporten 2024 - BoardPartner (download gratis) ser vi et nogenlunde stationært billede af, hvordan bestyrelsesrekruttering finder sted. 62% af rekrutteringerne sker via netværk, og kun 12% sker via åbne opslag og rekrutteringsfirmaer. Det sidste tal, synes vi, er alt for lavt, hvilket er en af årsagerne til, at vi er gået ind i dette område og forsøger at få flere dygtige og engagerede bestyrelsesmedlemmer i spil. Vi synes også, at det er et godt value-add til vores kommende og tidligere deltagere på vores bestyrelsesuddannelser.

En udfordring ved at rekruttere i netværket er, at man måske ved, hvad man får, men man ved til gengæld ikke, hvad man er gået glip af. Når man søger i netværket, er der en risiko for, at man rekrutterer på baggrund af ens oplevelse med personen via meritter i dennes almindelige job – som direktør for en succesfuld virksomhed eller specialist i en anden type virksomhed. Det er ikke ensbetydende med, at man får succes i bestyrelsesarbejdet i en helt anden branche og med en helt anden forretningsmodel.

Vi ser det som altafgørende, at man som ejer/bestyrelsesleder sætter sig ned og afdækker sine nuværende kompetencer i bestyrelsen og sammenholder med de kompetencer et nyt arbejdsgrundlag/strategiplan forudsætter. Ved den gap-analyse bliver det klart, hvad et nyt bestyrelsesmedlem skal have af kompetencer. 

I vores rekrutteringsproces har vi et værktøj, der understøtter dette arbejde og som tilsikrer, at vi kommer rundt om emner som økonomi, strategi, bestyrelsens arbejdsgrundlag og succeskriterier, bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetencer, bestyrelsens årshjul, forventet tidsforbrug og honorarstørrelse.

Vi oplever heldigvis en stigende interesse indenfor dette område, og har i løbet af de sidste 8 måneder hjulpet med 6 bestyrelsesrekrutteringer, hvilket vel og mærket er sket, uden vi har kommunikeret om, at vi havde dette som et forretningsområde. Pt. er vi i dialog med virksomheder og organisationer om 6 nye bestyrelsesrekrutteringer, hvilke vi vil dele med jer i det omfang, vi bliver enige om, at vi kan dele rollerne bredt og åbent.