Bestyrelsesuddannelse for advokater

Som advokat skal du gennemføre 54 timers uddannelse inden den 30. juni 2025. Derfor kan vi anbefale vores bestyrelsesuddannelser, som er forhåndsgodkendt til 49 timer.

Vi ønsker at introducere dig for de nyeste bestyrelsesmetoder og sikre, at du kan anvende dine ressourcer, egenskaber og erfaringer til at skabe resultater på bestyrelsesniveau. Vi har fokus på din personlige udvikling og din bestyrelsesidentitet.

Du bør efter denne bestyrelsesuddannelse have en solid viden om, hvordan netop du kan bidrage – dette ved hjælp af din egen bestyrelseshåndbog, som er spækket med anvendelige eksempler.
 

Strategic Board Room - vores mest eftertragtede bestyrelsesuddannelse

STRATEGIC BOARD ROOM er vores mest eftertragtede bestyrelsesuddannelse og tager udgangspunkt i dig som individ, og hvordan du bedre kan bidrage til forretningsudvikling. 

Vi ønsker at øge din bevidsthed om, hvordan du kan integrere dine ressourcer, egenskaber og erfaringer med moderne arbejdsmetoder. Vi introducerer dig for værdiskabende mekanismer og metoder, som gør dig i stand til at udføre arbejdet på en konkret og praktisk fremgangsmåde.

Flere tusinde virksomheder har bestyrelsesmedlemmer, som har gennemført en bestyrelsesuddannelse eller modtaget personlig bestyrelsestræning hos os.

Her er de blevet uddannet i nye arbejdsformer og metoder, som aktivt fokuserer på at skabe værdi for virksomheder og organisationer i alle brancher. 

Programmets opbygning

Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Mellem modulerne vil du arbejde med udviklingen af din personlige bestyrelseslederhåndbog. Denne håndbog udgør uddannelsens skriftlige eksamen. Alle eksaminer bliver evaluereret af en ekstern censor både på den mundtlig og skriftlige eksamen.

Programmets opbygning er illustreret i nedenstående model.Datoer for uddannelser 2024

 

Strategic Board Room 50

Moduler Dato
Modul 1 17. & 18. januar 2024
Modul 2 6. & 7. marts 2024
Modul 3 10. & 11. april 2024
Modul 4 30. april 2024

Strategic Board Room 51

Moduler Dato
Modul 1 14. & 15. maj 2024
Modul 2 18. & 19. juni 2024
Modul 3 20. & 21. august 2024
Modul 4 26. september 2024

Strategic Board Room 52

Moduler Dato
Modul 1 17. & 18. september 2024
Modul 2 21. & 22. oktober 2024
Modul 3 26. & 27. november 2024
Modul 4 8. januar 2025

 

BESTIL MATERIALE OG LÆS MERE

Tilmeld dig

Tilmeld dig Strategic Board Room på et af de kommende hold. Gennem uddannelsesforløbet vil du få mulighed for at tilegne dig nye arbejdsmetoder, hvor du bl.A. vil blive introduceret til den forskningsgodkendte arbejdsmodel board ground zero.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere information og en uforpligtende samtale. 

Tilmeld

Målgruppe

STRATEGIC BOARD ROOM er relevant for dig, som er interesseret i moderne og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen henvender sig primært til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer, men også til ambitiøse personer, der har kontakt til bestyrelser i den ene eller anden form, eksempelvis direktører eller andre ledere.

 

 

En bestyrelsesuddannelse med effekt og identitet

Vi vil træne dig i at udvikle en bestyrelse fra udelukkende kontrolopgaver til at indfri virksomhedens fulde potentiale.

Du vil få indsigt i, hvordan du øger din personlige gennemslagskraft, lære at forventningsafstemme mellem bestyrelsesmedlemmerne, sikre samspillet mellem direktionen og bestyrelsen samt udarbejde en konkret plan for værdiskabelse.

Samtidig vil vi udvikle din personlige identitet som bestyrelsesmedlem og skabe dig et brand som dueligt bestyrelsesmedlem.

 

 

Fordele

  • Du vil blive i stand til at udarbejde egne oplæg til bestyrelsen og sikre positive resultater for bestyrelsen
  • Du vil blive bevidst om egne unikke kompetencer og om hvordan disse kan formidles personligt over for andre bestyrelsesmedlemmer
  • Undersøgelser viser, at bestyrelsesmedlemmer med en bestyrelsesuddannelse opnår højere honorar
  • Når du har gennemført STRATEGIC BOARD ROOM™, har du dokumentation på, at du som bestyrelsesmedlem kan bidrage med værdiskabelse og forretningsudvikling
  • Du vil få udvidet dit netværk med ressourcestærke bestyrelsesmedlemmer, som har interesse for moderne bestyrelsesarbejde

Metode og modeller

Bestyrelsesarbejde stiller andre krav til arbejdsformer og anvendelse af personlige ressourcer end andet erhvervsarbejde.

Under uddannelsen vil du blive præsenteret for de nyeste udviklingsværktøjer inden for moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde

Virtuelle bestyrelser

STRATEGIC BOARD ROOM benytter sig af virtuelle bestyrelser. Dette er et miljø til at øve de nyeste metoder og værktøjer.

Her vil du få mulighed for at interagere med erfarne bestyrelsesmedlemmer og få værdifuld feedback fra instruktører og andre bestyrelsesgrupper.

Flere bestyrelsesjobs gennem en relevant bestyrelsesuddannelse

De fleste af vore deltagere ønsker at ændre deres nuværende bestyrelsesportefølje – enten ved at få andre bestyrelsesopgaver eller ved at skabe mere værdi i de nuværende bestyrelsesjobs.

Med en bestået eksamen i denne bestyrelsesuddannelse har du efterfølgende mulighed for at søge om en individuel BESTYRELSESLICENS, der giver dig dokumentation for dine kompetencer i bestyrelsesregi. 

 

Information og priser

STRATEGIC BOARD ROOM koster DKK. 64.500,00 ex. moms.

Betales ved tilmelding.

Sted: Comwell Middelfart
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Deltager afholder selv udgifter på overnatning samt fællesmiddag på førstedagen af hvert modul.